Адміністративне право

Ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом, а провадження у справах про адміністративні правопорушення, у тому числі й віднесених до компетенції органів внутрішніх справ, здійснюється на основі додержання принципу законності; завданнями провадження у справах про адміністративні правопорушення є, зокрема, своєчасне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Право на правову допомогу гарантовано статтею 59 Конституції України.

 

Наші адвокати надають правову допомогу:

- особам, яка притягуються до адміністративної відповідальності; 

- потерпілим;

- свідкам.

Правова допомога  включає в себе наступні послуги:

-  консультація та аналіз документів по конкретному правопорушенню;

-  розроблення стратегії захисту;

-  складання та подання процесуальних документів;

-  оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності в суді.

Комментарии закрыты.