БУХГАЛТЕРІЯ ТА АУДИТ

Бухгалтерський супровід – невід’ємна частина безперебійного функціонування бізнесу. Вчасно подані відомості до ДФС, вірно розраховані податки та проведені всі розрахунки залишать сон наших клієнтів спокійним та здоровим.

Бухгалтери ЮВІТО – професіонали, які мають на обслуговуванні більше ніж 800 підприємств. Вони досконало знають бізнес - процеси підприємства, прогнозують витрати та з легкістю зменшать податкове навантаження.

Разом з ЮВІТО клієнти можуть бути спокійними, адже ми працюємо виключно для клієнта та в інтересах клієнта.

Бухгалтерський супровід.

Обираючи бухгалтерський супровід ЮВІТО, Ви отримуєте:

  1. Повну щомісячну автоматизовану обробку усієї первинної документації;
  2. Складення та подання щомісячної та щоквартальної звітності до органів державної влади: ДФС, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Управління Статистики;
  3. Надання інформації стосовно змін в законодавстві, які суттєво впливають на господарську діяльність клієнта.

Аудит.

Аудиторська перевірка -  незалежна комплексна перевірка, що здійснюється з метою повноцінного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, а також фінансової та податкової звітності, аналізу системи внутрішнього контролю та оцінки ризиків здійснення фінансової господарської діяльності підприємства вчора, сьогодні та завтра.

Проводячи аудит з ЮВІТО Ви зможете зробити незалежну оцінку своєї компанії і привести фінансову документацію у відповідність до  норм чинного законодавства. Це дозволить Вам уникнути штрафних санкцій, своєчасно виявивши і виправивши помилки в бухгалтерський і податковій звітності.

Комплексна аудиторська перевірка включає в себе:

  1. Оцінку системи бухгалтерського обліку організації;
  2. Аналіз стану податкового обліку в організації;
  3. Оцінку правильності та точності розрахунку сум податків, що підлягають сплаті в державний бюджет;
  4. Юридична та економічна експертиза договорів;
  5. Аналіз стану заборгованостей;
  6. Аналіз ефективності використання фінансових та матеріальних засобів;
  7. Виявлення ризикованих операцій, здатних спричинити негативні наслідки.

 

Комментарии закрыты.