Провідні практики:

 • судова практика
 • кримінальне право
 • практика врегулювання конфліктів
 • корпоративне право

Освіта:

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Спеціальність:

Правознавство

Кваліфікація:

Магістр права

Кандидат юридичних наук 2017 рік

Професійний досвід :

10 років

Публікації:

 • Никитина-Дудикова А.Ю. «Особенности видеофиксации следственных
  (розыскных) действий при расследовании преступлений против половой неприкосновенности малолетних» // Актуальные проблемы организации судебно-экспертного и технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений на современном этапе – Материалы международной научно-практической конференции – 14-15.11.2013 года – стр. 165-168;
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю., Нікітіна А.А. Дотримання прав дитини у кримінальному судочинстві України через призму міжнародних стандартів// Митна справа:науково-аналітичний журнал. – 2013 - №1 кн.2 - С. 54-61;
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю. Дослідження особи злочинця у структурі криміналістичної характеристики насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом вчинене щодо малолітньої особи// Митна справа: науково-аналітичний журнал – 2013 - №4 ч.2 кн. 2;
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю. Тактико-криміналістичні засоби захисту малолітнього потерпілого// Сучасні проблеми криміналістики - Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Колмакова – м. Одеса, 27-28 вересня 2013 року – стор. 227-229;
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю. “Актуальні проблеми допиту малолітнього потерпілого” //Актуальні проблеми розслідування злочинів за новим Кримінальним процесуальним кодексом України - Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції – 5 липня 2013 року – стор. 152-154.
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю. “Кореляційні зв’язки способу вчинення злочину та особи злочинця у криміналістичній характеристиці насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненим стосовно малолітньої особи» –VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS №6, 2015;
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю., Нікітіна А.А. “Актуальні проблеми судово-експертного забезпечення розкриття та розслідування статевих злочинів стосовно малолітньої особи» – Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. - Вип. 2 (4) 2016. - с. 150-161;
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю. “Проблемні аспекти реалізації Конвенції Ради Європи про захист прав дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства під час проведення допиту потерпілої дитини” – Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ, 23 січня 2015 року – стор. 303-306;
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю. “Криміналістичне визначення об’єкту злочинного посягання при розслідуванні насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненим стосовно малолітньої особи” – Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції – збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 17 квітня 2015 року – стор. 143-146.
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю., Слідова картина насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчиненого стосовно малолітньої особи / Г.Ю. Нікітіна-Дудікова // Прикарпатський юридичний вісник. – 2015. - №3. – Том 2. – С.234-239.
 • Нікітіна-Дудікова Г.Ю., Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом / Г.Ю. Нікітіна-Дудікова// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – Випуск 33. – Частина 2. Том 1. – 47-50.

 

Благодійність:

protokol.com.ua
freelawyers

Українська, Російська, Англійська +38 (096) 299 11 29

Соцмережі