Провідні практики:

 • Банкрутство та ліквідація підприємств;
 • Корпоративне право;
 • Господарське право та процес;
 • Судова практика;
 • Операції з нерухомістю.

Освіта: Українська академія банківської справи, 2003 р.

Спеціальність: Правознавство

Факультет: Юридичний

Кваліфікація: Спеціаліст

Адвокат, 2010 р.
Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з 2003 р.
Сертифікований спеціаліст депозитарної діяльності з 2006 р.
Кандидат юридичних наук, 2013
Професійний досвід: 18 років

Публікації:

 1. Бабенко Е.В. Трудовий договір: поняття та історичний розвиток / Е.В. Бабенко // Актуальні проблеми права. Збірник наукових праць. – Луганськ, 2012. - №24. – С.123-128.
 2. Бабенко Е.В. Удосконалення нормативно-правових засад укладення та зміни трудового договору / Е.В. Бабенко // Форум права.- 2012. - № 2. С. 34-39 (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12bevztd.pdf.
 3. Бабенко Е.В. Особливості нормативно-правового регулювання укладення та зміни трудового договору / Е.В. Бабенко // Європейські перспективи. Науково-практичний журнал. – 2012. - №3, ч. 3. – С. 94-98.
 4. Бабенко Е.В. Передумови укладення трудового договору / Бабенко Е.В. // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2012. - №4 (82), ч.2. – С. 164-170.
 5. Бабенко Е.В. Правові аспекти регулювання зміни трудового договору / Е.В. Бабенко // Наука і правоохорона. – 2012. - №2, ч.2 – С. 5-10.
 6. Бабенко Е.В. До питання визначення поняття трудового договору / Бабенко Е.В. // Національний та міжнародно-правовий вимір стійкого розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14 липня 2012 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – С. 70-72.
 7. Бабенко Е.В. Проблема кодифікації та юридичної ієрархії її структури як центральна проблема сучасної нормативно-правової основи укладення та зміни трудового договору / Бабенко Е.В. // Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11 серпня 2012 р. – Львів : Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – С. 58-59.
 8. Бабенко Е.В. Визначення та дослідження основних передумов укладення трудового договору / Е.В. Бабенко // Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 вересня 2012 р. – Х., 2012. – С. 78-80.